Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 9 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể Unit 9 Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

Answer: 

a. Take     b. Play      c. Use     d. Check    e. Send

 

Answer: 

a. Take a photo                  b. Use a computer

c. Play a video game        d. Send a text

e. Check email

3. Fill in the blanks with the correct words.

a. A: What is Cheryl doing?

    B: She____ video games.

b. A: What________your brothers_______ ?

    B: They're watching a movie.

c A: Who__ you _  to the movies with tomorrow?

   B: I'm going with my friends.

d. A: Who is Tom chatting with?

    B.He___ with his parents.

Answer: 

a. is playing           b. is.... doing

c. is.... going          d. is chatting

4. Look around the room. What is everyone doing? Write sentences.

 Example: The teacher is watching the students. Some students are writing in their books.

 Answer:

- Teacher is explaining the difficult task for class. Some students are talking

 

 

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 9 tin học 6 sách mới, Unit 9 Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com