Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 6: Kakenya's school

Giải chi tiết, cụ thể bài: Kakenya's school tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

Answer: 1. Wake up      2. 6:30 a.m      3.3:30 p.m    4. eat dinner     5. 9:00 p.m

B. Circle the correct words.

1. Kakenya ( have / has ) a special school for girls.

2. The school girls ( get / gets ) up very early.

3. They (go / goes ) to class at 6:00 a.m.

4. The student (is / are ) usually busy.

5. We (like / likes ) to sing and dance.

Answer:    1. has     2. get     3. go     4. is      5. like

C. Match the words to the examples.

1. different subjects O                O a. feed animals, cook food, wash đishes

2. housework O                           O b. math, science, geography, history

3. places O                                   O c. village, boarding school, house

4. sports O                                   O d. soccer,basketball, volleyball

Answer:     1.b     2.a      3.c       4.d

D. Discuss with a partner. How is a boarding school different from a day school? Which do you think is better?

Answer: In my opinion, boarding school means you will live in school and you only go home on special days. A day school means you will go home whenver you finish learning subject at school in a day.

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 6 tiếng anh 6 sách mới, Unit 6: Kakenya's school sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com