Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và Vị ngữ

Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và Vị ngữ - sgk ngữ văn lớp 6 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.


Bài tập 1: Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem những câu dưới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không.

Trả lời

Câu a: Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa.

  • Ai không làm gì nữa?

Trả lời: bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay.

  • Từ hôm đó bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay như thế nào?

Trả lời: không làm gì nữa.

=> Câu đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ.

Câu b: Lát sau hổ đẻ được.

  • Lát sau, ai đẻ được?

Trả lời: hổ.

  • Lát sau, hổ như thế nào?

Trả lời: đẻ được.

=> Câu đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ.

Câu c: Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết.

  • Hơn mười năm sau, ai già rồi chết?

Trả lời: bác tiều.

  • Hơn mười năm sau, bác tiều như thế nào?

Trả lời: già rồi chết.

=> Câu đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ.

Bài tập 2: Trong số những câu dưới đây, câu nào viết sai? Vì sao?

Trả lời

Câu b: viết sai vì nhầm trạng ngữ thành chủ ngữ và chỉ có vị ngữ.

  • Vị ngữ: đã động viên em rất nhiều.

Câu c: viết sai vì chỉ có chủ ngữ mà không có vị ngữ

  • Chủ ngữ: Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể

Bài tập 3: Điền những chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống:a) ... bắt đầu học hát.b) ... hót líu lo.

Trả lời

Câu a: Bé Hoa bắt đầu học hát.

Câu b: Những chú chim sẻ hót líu lo.

Câu c: Hoa đào đu nhau nở rộ.

Câu d: Đám trẻ con cười đùa vui vẻ.

Bài tập 4: Điền những vị ngữ thích hợp vào chỗ trống:a) Khi học lớp 5, Hải ...b) Lúc Dế Choắt chết, Dế Mèn ...

Trả lời

Câu a: Khi học lớp 5, Hải luôn được điểm cao

Câu b: Lúc Dế Choắt chết, Dế Mèn nhận được bài học đường đời đầu tiên.

Câu c: Buổi sáng, mặt trời vàng rực cả một khoảng không gian.

Câu d: Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi cùng nhau đi cắm trại.

Bài tập 5: Hãy chuyển mỗi câu ghép dưới đây thành hai câu đơn:

Trả lời

Câu a: Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con. Còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm.

Câu b: Mấy hôm nọ, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.

Câu c: Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước. Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

Bài soạn văn lớp 6 siêu ngắn

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net