Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ

Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Bức thư của thủ lĩnh người da đỏ - sgk ngữ văn lớp 6 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.


Nội dung bài gồm:

Bài tập 1: Đọc đoạn đầu của Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: từ Đổi với đồng bào tôi đến tiếng nói của cha ông chúng tôi.a) Hãy chỉ ra những phép so sánh và nhân hoá đã được dùng....

Trả lời

a, Những phép so sánh và nhân hóa đã được dùng và tác dụng:

Phép nhân hóa:

 • Mảnh đất này – bà mẹ của người da đỏ => dùng để gọi sự vật trong thiên nhiên.
 • Những bông hoa ngát hương – người chị, người em của chúng tôi => dùng để gọi sự vật trong thiên nhiên.
 • Những mỏm đá, những vũng nước – thành viên của một gia đình => dùng để tả hiện tượng thiên nhiên.

Những phép so sánh:

 • Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối – máu của tổ tiên chúng tôi.
 • Tiếng thì thầm của dòng nước – tiếng nói của cha ông chúng ta.

b) Việc dử dụng phép nhân hóa và so sánh trong đoạn văn làm cho mối quan hệ của đất với người trở nên gắn bó và hết sức thân thiết, như anh chị em, như người con trong một nhà, như con cái với cha mẹ. Cha ông, tổ tiên của người da đỏ tồn tại trong thiên nhiên, trong những dòng nước, trong âm thanh của côn trùng và nước chảy.

Bài tập 2: Đọc đoạn giữa của bức thư: từ Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống đến Mọi vật trên đòi đều có sự ràng buộc.a) Đoạn văn đã nói lên sự khác biệt, sự đối lập trong cách sống, trong thái độ đối vói Đất, đối với thiên nhiên giữa người da đỏ và người da trắng trên những vấín đề gì?...

Trả lời

a, Sự khác biệt của người da đỏ và người da trắng thể hiện ở thái độ đối với đất và lối sống 

b, Tác giả đã sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như

 • Điệp ngữ: Tôi biết... Tôi biết... Tôi thật không hiểu... Tôi đã chứng kiến... ngài phải phải nhớ... Ngài phải gìn giữ... ngài phải dạy... ngài phải bảo...
 • Sự so sánh tương phản, giữa người da trắng và người da đỏ về thái độ với thiên nhiên, về cách sống.
 • Phép đối lập:anh em và kẻ thù, Yên tĩnh và ồn ào, Xa lạ và thân thiết

Bài tập 3: Đọc đoạn còn lại của bức thư. a) Nêu các ý chính của đoạn này. b) Cách hành văn, giọng điệu của đoạn này có gì giống, có gì khác với hai đoạn trên? c) Nên hiểu thế nào về câu: Đất là Mẹ.

Trả lời

Câu a: Các ý chính trong đoạn còn lại của bức thư là:

 • Yêu cầu tổng thống Mĩ dạy những người da trắng kính trọng đất đai.
 • Yêu cầu tổng thống Mĩ dạy những người da trắng coi đất mẹ là mẹ.
 • Yêu cầu tổng thống Mĩ khuyên bảo người da trắng bảo vệ đất đai là bảo vệ chính mình.

Câu b: Cách hành văn, giọng điệu của đoạn này:

 • Giống với hai đoạn trên: câu văn cầu khiến, giọng văn đầy sức truyền cảm, hấp dẫn.
 • Khác với hai đoạn trên: giọng văn mạnh mẽ, lập luận đầy sức thuyết phục.
 • Tác giả không nêu sự khác biệt giữa người da trắng và da đỏ mà chỉ khẳng định Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của đất. Con người bảo vệ đất đai là bảo vệ chính mình.

Câu c:  Đất là Mẹ nhấn mạnh quan hệ mật thiết gắn bó của người với đất. Sự gắn bó này giúp cho con người có thái độ cư xử đúng đắn với đất đai.

Bài tập 4: Bức thư đã sử dụng rất nhiều yếu tố của phép lặp (lặp từ ngữ, lặp ý, lặp kiểu câu). Hãy lập bảng thống kê một số hoặc toàn bộ những yếu tố lặp ấy và chỉ ra tác dụng biểu hiện tư tưởng tình cảm của chúng.

Trả lời

Phép lặp Chi tiết Tác dụng
Lặp từ ngữ (Điệp ngữ) mảnh đất, tôi biết, dòng nước, người da đỏ, người da trắng... Tăng sức biểu cảm
Lặp kiểu câu

Nếu chúng tôi bán... ngài phải...

Ngài phải dạy...

Ngài phải bảo...

Ngài phải biết...

Ngài phải giữ gìn...

Khẳng định lập luận, nhấn mạnh ý kiến
Lặp lại sự đối lập Lặp lại sự đối lập giữa người da đỏ và người da trắng tăng hiệu quả nhấn mạnh, làm nổi bật sự khác biệt trong cách sống và trong thái độ với thiên nhiên.
Lặp ý Mảnh đất này là bà mẹ ... Đất là mẹ  nhấn mạnh ý chủ đạo

 

Bài tập 5: Hãy giải thích vì sao một bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây một thế kỉ rưỡi nay vẫn được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất nói về thiên nhiên và môi trường?

Trả lời

 • Tác giả đã viết với tất cả tình yêu mến, kính trọng đất đai của người da đỏ.
 • Tác giả bằng kinh nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên, đã chỉ ra tầm quan trọng của đất, nước, không khí, và muôn thú đối với con người.
 • Đặc biệt là thủ lĩnh da đỏ đã nêu lên trách nhiệm của con người phải bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên.

Bài soạn văn lớp 6 siêu ngắn

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net