Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn văn 6 siêu ngắn bài: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi - sgk ngữ văn lớp 6 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.


Bài tập 1: Quê em mới có điện. Em hãy thay bố mẹ viết đơn gửi Ban quản lí điện của địa phương xin bán điện cho gia đình mình.

Trả lời

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

Kính gửi: Ban quản lí điện chi nhánh xã .............. huyện ................

Tôi tên là: ...........................................................................................

Hiện đang ở tại: ................................................................................

Tôi viết đơn này gửi ban Quản lí điện chi nhánh xã ................. huyện ..................... cấp điện cho gia đình chúng tôi dùng trong sinh hoạt.

Gia đình tôi xin hứa sẽ đảm bảo đóng tiền đầy đủ theo quy định hàng tháng. Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

                                                                                                                                                                                                                                                   Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                 ..., ngày ... tháng... năm ....

                                                                                                                                                                                                                                                          Người viết đơn

                                                                                                                                                                                                                                                       (kí và ghi rõ họ tên)

Bài tập 2: Trường của em đang thành lập đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấy.

Trả lời

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN 

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban giám hiệu

Trường THPT ....................................................

Em tên là: .........................................................................

Học sinh lớp: ....................................................................

       Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em quyết tâm hoàn thành mọi công tác được phân công.

                                                                                                                                                                                                                                          Em xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                           ..., ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                                                                                                                                                             Người làm đơn

                                                                                                                                                                                                                                             (kí và ghi rõ họ tên)

Bài soạn văn lớp 6 siêu ngắn

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net