Giải toán 5 VNEN bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải chi tiết, cụ thể toán 5 VNEN bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia. Tất cả bài tập được trình bày cẩn thận, chi tiết. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán lớp 5.

Câu trả lời:

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

Lấy một ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe

Trả lời:

Ví dụ:

Tính chất giao hoán: a x b = b x a

 • Ví dụ: 3 x 5 = 5 x 3 = 15

Tính chất kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)

 • Ví dụ: (4 x 5) x 2 =  4 x (5 x 2) = 40

Nhân một tổng với một số: (a + b) x c = a x c + b x c

 • Ví dụ: ( 4 + 6 ) x 5 = 4 x 5 + 6 x 5 = 50

Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a= a x 1 = a

 • Ví dụ: 1 x 10 = 10  x 1 = 10

Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0

 • Ví dụ: 100 x 0 = 0 x 100 = 0

Câu 2: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

a. 4802 x 324           b. $\frac{3}{5}$ x $\frac{8}{9}$

c. 26,4 x 7,8             d. 32,54 x 2,05

Trả lời:

Câu 3: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẩm:

4,23 x 10            214,56 x 100         34,7 x 100

4,23 x 0,1           214,56 x 0,01        34,7 x 0,01

Trả lời:

Hướng dẫn cách nhẩm:

 • Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000....ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số.
 • Muốn nhân một số thập phân với 0,1,; 0,01; 0,001 ......ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba..chữ số

Bài làm:

4,23 x 10= 42,3            214,56 x 100= 21456         34,7 x 100= 3470

4,23 x 0,1= 0,423         214,56 x 0,01= 2,1456       34,7 x 0,01= 0,347

Câu 4: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 9,3 x 4          b. 0,5 x 3,8 x 2

c. 7,61 x 5 x 0,2        d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

Trả lời:

a. 2,5 x 9,3 x 4              b. 0,5 x 3,8 x 2

= (2,5 x 4) x 9,3            = (0,5 x 2) x 3,8

= 10 x 9,3 = 93            = 1 x 3,8 = 3,8

c. 7,61 x 5 x 0,2            d. 5,3 x 6,7 + 6,7 x 4,7

= 7,61 x (5 x 0,2)          = (5,3 + 4,7) x 6,7

= 7,61 x 1 = 7,61         = 10 x 6,7 = 67

Câu 5: Trang 115 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tôc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

1 giờ 30 phút xe máy đi được số km là: 

   33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

1 giờ 30 phút xe ô tô đi được số km là: 

   48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

Vậy đoạn đường AB dài số km là:

   50,25 + 72,75 = 123 (km)

                  Đáp số: 123 km

Câu 7: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính rồi thử lại theo mẫu:

a. 3675 : 35            20219 : 37

b. 81,92 : 32           97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Trả lời:

Câu 8: Trang 116 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính:

$\frac{3}{8}:\frac{5}{4}$            $\frac{4}{7}:\frac{2}{13}$

Trả lời:

$\frac{3}{8}:\frac{5}{4}=\frac{3}{8}\times \frac{4}{5}=\frac{12}{40}= \frac{3}{10}$

$\frac{4}{7}:\frac{2}{13}=\frac{4}{7}\times \frac{13}{2}=\frac{52}{14}=\frac{26}{7}$

Câu 9: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Tính nhẩm:

25 : 0,1         42 : 0,01         72 : 0,1

25 x 10         42 x 100         83 : 0,01

13 : 0,25       42 : 0,5           75 : 0,5

13 x 4           42 x 2             125 : 0,25

Trả lời:

25 : 0,1= 250         42 : 0,01= 4200          72 : 0,1= 720

25 x 10= 250         42 x 100 = 4200         83 : 0,01 = 8300

13 : 0,25 = 52        42 : 0,5 = 84               75 : 0,5 = 150

13 x 4 = 52            42 x 2 = 84                 125 : 0,25 = 500

Câu 10: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Cuối năm 2013, số dân của nước ta là 90 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,2% thì hết năm 2014 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Trả lời:

Nếu tỉ lệ gia tăng là 1,2% thì mỗi năm nước ta tăng thêm số dân là:

   (90 000 000 : 100) x 1,2 = 1 080 000 (người)

Vậy dân số nước ta đến hết năm 2014 là:

   90 000 000 + 1 080 000 = 91 080 000 (người)

                                 Đáp số: 91 080 000 người

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước nặng là 22,6 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2 km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến. Tính độ dài quãng sông AB.

Trả lời:

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:

   22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)

Độ dài của quãng sông là:

   24,8 x 1,25 = 31 (km)

             Đáp số: 31 km

Câu 2: Trang 117 toán VNEN lớp 5 tập 2

Em tìm trong thực tế những tình huống phải sử dụng phép nhân hoặc phép chia rồi viết vào vở

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

 • Một ngày em được mẹ cho 10.000 ăn sáng. Tính số tiền ăn sáng mẹ cho 1 tuần
 • Mua 1 cuốn vở 3 500 đồng. Mua 10 cuốn vở hết bao nhiêu tiền
 • Mẹ có 15 cái kẹo, mẹ bảo chia đều cho 3 chị em, hỏi mỗi người được bao nhiêu cái kẹo.
 • Trong nhà còn 2kg gạo, mẹ bảo lấy đi một nửa cắm cơm, vậy một nửa đó là bao nhiêu kg gạo.
 • Mẹ bảo ra chợ mua 3 lạng thịt, mỗi lạng có giá 10 nghìn. Vậy phải trả tất cả bao nhiêu tiền thịt....
Tìm kiếm google:

Giải toán 5 tập 2 VNEN


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com