Soạn văn 7 ngắn nhất bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - ngữ văn 7 tập 2 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận cực ngắn - baivan

Soạn văn 7 ngắn nhất bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Nhận xét về bố cục và cách lập luận xây dựng luận điểm trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ?

Câu 2: Đọc bài văn và trả lời câu hỏi sau: 

a. Bài văn nêu lên tư tưởng gì ? Tư tưởng ấy thể hiện những luận điểm nào ? 

b. Bài có bố cục mấy phần ?Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng  trong bài ?

II. Soạn bài siêu ngắn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Câu 1: Văn bản có 3 phần: Phần 1 – có 1 đoạn; phần 2 – có 2 đoạn; phần 3 – có 1 đoạn.

Các luận điểm chính  trong  bài:

  • Phần 1: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước – đó là truyền thống quý báu của dân tộc.
  • Phần 2: Lòng yêu nước trong quá khứ, lịch sử; Lòng yêu nước trong hiện tại.
  • Phần 3: Nêu kết luận, trách nhiệm của chúng ta trong việc phát huy lòng yêu nước.

=> Từ luận điểm chính  đã chứng minh theo lịch sử và các bình diện khác nhau của cuộc khác chiến  từ đó nêu trách nhiệm, bổn phận trong việc phát huy lòng yêu nước

Câu 2: Văn bản : Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn

a. Tư tưởng: Mỗi người phải học tập những điều cơ bản nhất mới trở nên tài giỏi, thành đạt

Luận điểm: Trên đời, ít người biết học cho thành tài; Chỉ có chịu khó học tập những điều cơ bản mới có thể thành tài

b. Cách lập luận: suy luận cụ thể - khái quát kết hợp suy luận nhân quả : nhân là cách học – quả là thành công.

III. Soạn bài ngắn nhất: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Câu 1: Văn bản có 3 phần. Các luận điểm chính được đề cập ở từng phần:

Truyền thống yêu nước của dân tộc (Phần 1), Lòng yêu nước trong quá khứ, lịch sử và hiện tại (Phần 2), Trách nhiệm, bổn phận (Phần 3) 

=> Các luận điểm đã chứng minh tình thần yêu nước trải dài trong lịch sử Việt Nam  từ đó nêu trách nhiệm phát huy lòng yêu nước.

Câu 2: Tư tưởng trong bài văn chính là muốn trở thành một người tài giỏi, thành đạt thì hãy học tập những điều cơ bản nhất.

=> Cách lập luận trong bài văn với bố cục 3 phần chặt chẽ, sử dụng phép suy luận cụ thể, khái quát kết hợp nhân quả.

IV. Soạn bài cực ngắn: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Câu 1: Văn bản có 3 phần và các luận điểm chính được đề cập ở từng phần:

  • Phần 1 – có 1 đoạn => Luận điểm: Truyền thống yêu nước nồng nàn
  • Phần 2 – có 2 đoạn => Luận điểm: Lòng yêu nước xuyên suốt trong quá khứ, lịch sử và hiện tại
  • Phần 3 – có 1 đoạn => Trách nhiệm, bổn phận của thế hệ trẻ

=> Lịch sử truyền thống yêu nước, dựng nước và giữ nước được tác giả nếu trong' xuyên suốt bài văn, cuối cùng là nhắc nhở thế hệ mai sau phát huy truyền thống ấy.

Câu 2: “Hãy học tập những điều cơ bản nhất nếu muốn trở thành người tài”. Đó chính là tư tưởng của bài. Bằng cách lập luận chặt chẽ, sử dụng phép suy luận cụ thể, khái quát kết hợp nhân quả: nhân là cách học – quả là thành công tác giả đã thể hiện rõ tư tưởng ấy.

Google tìm kiếm:
soan van 7 bai bo cuc va phuong phap lap luan trong bai van nghi luan, soan van 7 sieu ngan, soan van 7 cuc ngan

Soạn văn 7 tập 2 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net