Bài soạn siêu ngắn: Chiếu cầu hiền - Ngữ văn lớp 11

Bài soạn siêu ngắn: Chiếu cầu hiền - sgk ngữ văn lớp 11 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:


Câu 1: Anh/chị hãy cho biết bài chiếu gồm có mấy phần và nội dung của mỗi phần. Từ đó, hãy khái quát nội dung chính của một văn bản “cầu hiền”.

Trả lời:

Bố cục 3 phần:

  • Phần 1:  (từ đầu đến "... ý trời sinh ra người hiền vậy") : vai trò của người tài
  • Phần 2: (tiếp theo đến "... vì mưu lợi mà phải bán rao.") chính sách đối đãi, trọng dụng người tài
  • Phần 3: còn lại: đường lối cầu hiền của vua Quang Trung.

Nội dung: thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên tri thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước.

Câu 2: Hãy cho biết: bài chiếu được viết nhằm đối tượng nào? Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không?

Trả lời:

Đối tượng: các sĩ phu Bắc Hà, nhằm kêu gọi nhân tài ra giúp vua, giúp nước.

Các luận điểm:

  • Vai trò và sứ mệnh của người hiền
  • Thái độ cầu thị, trọng dụng người tài của vua
  • Chính sách tuyển dụng và ưu đãi của nhà nước đối với người hiền.

=> Các luận điểm chặt chẽ, mang tính thuyết phục cao, phù hợp với đối tượng.

Câu 3: Qua bài chiếu, anh/chị hãy nhận xét về tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung?

Trả lời:

  • Tư tưởng của vua Quang Trung: lấy dân làm trọng, coi trọng người tài, tầm nhìn xa trông rộng.
  • Tình cảm: yêu dân, yêu nước, muốn xây dựng đất nước giàu mạnh
Tìm kiếm google:

Bài soạn văn lớp 11 siêu ngắn


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com