Giải lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần II

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần II - trang 87 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) - Phần II nhé.


I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

 • Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
 • Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
 • Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

 • Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

 • Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
  • Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
  • Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
  • Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
 • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
 • Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em có nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Trả lời:

Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyễn Chích đề nghị tam rời rừng núi Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An.

Theo em, với kế hoạch này, Nguyễn Chích đã có những nhận định đúng đắn khi về vị trí vùng đất từ Nghệ An trở vào Nam. Bởi đây là vùng đất rộng lớn, lực lượng quân Minh ít, nhân dân đều mong muốn tham gia khởi nghĩa.

Với kế hoạch chuyển hướng tấn công vào Nghệ An, chỉ trong khoảng một thời gian, nghĩa quân đã giải phóng được Nghệ An, Thanh Hóa.

Câu 2: Em hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân....

Em hãy trình bày tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1425?

Trả lời:

Các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1425:

Từ năm 1424 đến cuối năm 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giành được chiến thắng trong cuộc giải phóng Nghệ An (Năm 1424) và cuộc giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425). Cụ thể như sau:

Giải phóng Nghệ An (năm 1424):

 • Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
 • Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
 • Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

 • Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa
 • Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.

Câu 3: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc...

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó.

Trả lời:

Kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi:

 • Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
  • Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
  • Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
  • Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
 • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
 • Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ

Nhận xét về kế hoạch:

 • Ta nhận thấy, đây là một kế hoạch rõ ràng, kĩ càng và hết sức chặt chẽ. Mỗi đạo quân có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhưng nhiệm vụ chung của cả ba đạo quân là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn đường tiếp tế của quân Minh. Buộc địch phải rơi vào tình thế bị động.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối...

Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Trả lời:

Từ năm 1424 đến cuối năm 1426, đội quân Lam Sơn đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa và dành được nhiều thắng lợi. Trong đó, tiêu biểu là cuộc giải phóng Nghệ An (năm 1424), giải phòng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425) và cuộc tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (Cuối năm 1426). Cụ thể diễn biến các cuộc khởi nghĩa như sau:

Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

 • Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
 • Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
 • Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

 • Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm

Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

 • Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
  • Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
  • Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
  • Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
 • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
 • Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công

Câu 2: Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc...

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Trả lời:

Từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426, đội quân Lam Sơn đi đến đâu cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân về mọi mặt. Điều đó được thể hiện qua một số dẫn chứng cụ thể như:

 • Năm 1425, khi Lê Lợi kéo quân đến Làng Đa Lôi, xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An thì tất cả người già, người trẻ đều thi nhau đem trâu, rượu ra tiếp và khao quân.
 • Mỗi châu, huyện được giải phóng có đến hàng trăm ngàn trai tráng nô nức gia nhập nghĩa quân.

Giải môn Lịch sử lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net