Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Bản tin

Soạn bài: Bản tin - ngữ văn 11 tập 1 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Bản tin cực ngắn - baivan

Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Bản tin
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Lựa chọn những sự kiện có thể viết thành bản tin

A- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh (thành phố) vừa kết thúc thắng lợi

B- Toàn trường đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng.

C-  Gia đình một bạn trong lớp ăn mừng nhà mới

D- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường vừa làm một việc có ý nghĩa: đóng góp và lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam kiện các công ty hóa chất của Mỹ.

E-  Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư

Câu 2: Trên báo còn có các thể loại: quảng cáo, phóng sự điều tra. Hai thể loại này, có gì giống và khác với bản tin? 

II. Soạn bài siêu ngắn: Bản tin

Câu 1: Các sự kiện có thể viết bản tin là:

A- thì sẽ hợp với thời sự tin tức trong tỉnh, thành phố

B- thì sẽ hợp với tin tức của trường, của thành phố

D - thì sẽ hợp với tin tức của trường, thành phố, cũng có thể của trung ương trong những lĩnh vực đời sống

E- đầu tiên là tin tức của trung ương và sau là địa phương

Câu 2: So sánh quảng cáo, phóng sự điều tra với bản tin

Giống nhau: đều cung cấp tin tức cho cộng đồng.

Khác nhau:

  Bản tin chỉ đơn thuần là dùng để thông báo tin tức.

  Quảng cáo ngoài truyền tin còn có mục đích chủ yếu là quảng cáo.

  Phóng sự điều tra có độ dài gấp nhiều lần so với bản tin nhằm miêu tả sự việc cụ thể, chi tiết; qua đó kèm theo phân tích và bình luận sự kiện.

III. Soạn bài ngắn nhất: Bản tin

Câu 1: Các sự kiện có thể viết bản tin là A, B, D, E

Sự kiện A hợp với thời sự tin tức trong tỉnh, thành phố, Sự kiện B hợp với tin tức của trường, của thành phố, sự kiện E hợp với tin tức của trường, thành phố, cũng có thể của trung ương trong những lĩnh vực đời sống, sự kiện E đầu tiên là tin tức của trung ương và sau là địa phương.

Câu 2: Hai thể loại này quảng cáo, phóng sự điều tra và bản tin đều cung cấp tin tức cho cộng đồng. Thế nhưng, bản tin chỉ đơn thuần là dùng để thông báo tin tức còn quảng cáo ngoài truyền tin còn có mục đích chủ yếu là quảng cáo còn phóng sự điều tra có độ dài gấp nhiều lần so với bản tin nhằm miêu tả sự việc cụ thể, chi tiết; qua đó kèm theo phân tích và bình luận sự kiện.

IV. Soạn bài cực ngắn: Bản tin

Câu 1: Trong các sự kiện nêu trên thì có 4 sự kiện có thể viết bản tin

=> Sự kiện A, B, D, E: hợp với thời sự tin tức trong trường, tỉnh, thành phố, trung ương trong những lĩnh vực đời sống.

Câu 2: So sánh quảng cáo, phóng sự điều tra với bản tin

1. Cung cấp tin tức cho cộng đồng => Cả 3 quảng cáo, phóng sự điều tra và bản tin

2. Dùng để thông báo tin tức => Bản tin

3. Truyền tin và mục đích chủ yếu là quảng cáo => Quảng cáo

4. Phân tích và bình luận sự kiện => Phóng sự điều tra

Trong đó Phóng sự điều tra có độ dài gấp nhiều lần so với bản tin nhằm miêu tả sự việc cụ thể, chi tiết

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc ngan, soạn văn 11 ngắn nhất bài bản tin, soan van 11 sieu ngan

Soạn văn 11 tập 1 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net