Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Thao tác lập luận so sánh

Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh - ngữ văn 11 tập 1 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Thao tác lập luận so sánh cực ngắn - baivan

Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Thao tác lập luận so sánh
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các câu hỏi bên dưới:

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác”

Từ Triệu , Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập

Đến Hán, Đường, Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có. 

(Nguyễn Trãi, Đại cáo bình Ngô)

1. Trong đoạn trích, tác giả đã so sánh “Bắc” với “Nam” về những mặt nào?

2. Từ so sánh, có thể rút ra kết luận gì?

3. Sức thuyết phục của đoạn trích?

II. Soạn bài siêu ngắn: Thao tác lập luận so sánh

Câu 1: 1. Trong đoạn trích, tác giả đã so sánh “Bắc” với “Nam” 

Giống nhau:

Khẳng định nước Đại Việt ta có tất cả những điều mà nước Đại Minh có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

Đồng thời Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nước ta và Trung Hoa 

Khác nhau:

Văn hóa: Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Lãnh thổ: Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục: Phong tục Bắc Nam cũng khác

Chính quyền riêng: Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Hào kiệt: Song hào kiệt đời nào cũng có

2.  Từ những sự so sánh trên có thể rút ra những kết luận sau:

Thông qua phần so sánh, tác giả muốn khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, tự chủ tự cường. 

Âm mưu thôn tính sát nhập hai quốc gia Bắc – Nam là trái lại với ý trời, trái với đạo lí.

3. Sức thuyết phục của bài viết:

Tác giả đã dùng đối tượng có những nét tương quan để làm nổi bật được yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi miền với nhau

=> nói về một mối tương quan và những nét riêng biệt để làm nổi bật đối tượng được dùng để so sánh

Trên cơ sở nêu ra những nét giống và khác nhau, 

=> dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là sự tồn tại độc lập của hai quốc gia, không thể hòa lẫn được.

III. Soạn bài ngắn nhất: Thao tác lập luận so sánh

Câu 1: 1. Bắc” với “Nam” trong Bình Ngô đại cáo đã được Nguyễn Trãi khẳng định nước Đại Việt ta có tất cả những điều mà nước Đại Minh có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt…

Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh sự khác biệt qua Văn hóa (Vốn xưng nền văn hiến đã lâu); Lãnh thổ (Núi sông bờ cõi đã chia); Phong tục (Phong tục Bắc Nam cũng khác); Chính quyền riêng (Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương); Hào kiệt (Song hào kiệt đời nào cũng có)

2. Thông qua phần so sánh, tác giả muốn khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, tự chủ tự cường. VÌ vậy, âm mưu thôn tính sát nhập hai quốc gia Bắc – Nam là trái lại với ý trời, trái với đạo lí.

3. Ở bài viết, tác giả đã dùng đối tượng có những nét tương quan để làm nổi bật được yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi miền với nhau, trong bài này tác giả đã nói về một mối tương quan và những nét riêng biệt để làm nổi bật đối tượng được dùng để so sánh. Trên cơ sở nêu ra những nét giống và khác nhau, tác giả dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là sự tồn tại độc lập của hai quốc gia, không thể hòa lẫn được.

IV. Soạn bài cực ngắn: Thao tác lập luận so sánh

Câu 1: 

1. Qua đoạn trích trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi đã khẳng định nước Đại Việt ta có tất cả những điều mà nước Đại Minh có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt… Đó là những điểm tương đồng giữa hai nước, đồng thời Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nước ta và Trung Hoa trên các mặt: 

- Vốn xưng nền văn hiến đã lâu => Văn hóa

- Núi sông bờ cõi đã chia => Núi sông bờ cõi đã chia

- Phong tục Bắc Nam cũng khác => 

- Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương => Chính quyền riêng

- Song hào kiệt đời nào cũng có => Hào kiệt

2. Đại Việt là quốc gia độc lập => sát nhập hai quốc gia Bắc – Nam trái với đạo lí

3. Sức thuyết phục:

- Dùng đối tượng có những nét tương quan

- Nêu ra những nét giống và khác nhau

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc ngan, soan van 11 ngan nhat, soạn văn 11 bài Thao tác lập luận so sánh

Soạn văn 11 tập 1 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net