Soạn văn 7 ngắn nhất bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ - ngữ văn 7 tập 1 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Chữa lỗi về quan hệ từ cực ngắn - baivan

Soạn văn 7 ngắn nhất bài: Chữa lỗi về quan hệ từ
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm một vài từ khác) để hoàn chỉnh các câu sau đây:

- Nó chăm chú nghe kể câu chuyện đầu đến cuối.

- Con xin báo một tin vui cha mẹ vui lòng

Câu 2: Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu bằng các quan hệ từ thích hợp.

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

- Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không được bền.

- Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Câu 3: Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh:

- Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

- Với câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

- Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4: Cho biết các quan hệ từ in đậm trong các bài tập dùng đúng hay sai?

a. Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao .

b.  Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

c.  Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.

d. Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

e. Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

g. Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

h. Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

i. Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

II. Soạn bài siêu ngắn: Chữa lỗi về quan hệ từ

Câu 1:  Thêm quan hệ từ:

 • Nó chăm chú nghe kể câu chuyện từ đầu đến cuối.
 • Con xin báo một tin vui để cha mẹ vui lòng.

Câu 2: Ta có thể sửa như sau:

 • …chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ngày xưa
 • Mặc dù nước sơn có đẹp đến mấy,,,
 • Không nên chỉ đánh giá con người về hình thức bên ngoài… về những hành động, cử chỉ…

Câu 3: Câu hoàn chỉnh sau khi được sửa:

 • Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
 • Câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
 • Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4: Những câu dùng đúng quan hệ từ:  a, b, d, h

III. Soạn bài ngắn nhất: Chữa lỗi về quan hệ từ

Câu 1: Thêm các quan hệ từ lần lượt là: “từ” – “để”

Câu 2: Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu bằng các quan hệ từ thích hợp như sau:

 • Với => như
 • Tuy => mặc dù
 • Bằng => về

Câu 3: Ta sẽ chỉnh sửa lại là:

 • Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót => Bản thân em còn nhiều thiếu sót
 • Với câu tục ngữ => Câu tục ngữ 
 • Qua bài thơ này đã nói lên => Bài thơ này đã nói lên

Câu 4: Những câu dùng đúng quan hệ từ là a, b, d, h

IV. Soạn bài cực ngắn: Chữa lỗi về quan hệ từ

Câu 1: Chúng ta có thể thêm vào câu như sau:

 • … từ đầu đến cuối
 • … để cha mẹ vui lòng

Câu 2: Ta có thể thay thế các quan hệ từ đúng như sau: Thay từ “Với” thành “như”, thay từ “tuy” thành “mặc dù” và thay từ “bằng” thành từ “về”.

Câu 3: Ta có thể bỏ các từ “Đối với”, “Với”, “Qua” để câu văn trở nên hoàn chỉnh hơn.

Câu 4: Câu đúng là (a) (b) (d) (h)

Google tìm kiếm:
soan van 7 ngan nhat, soan van 7 chua loi quan he tu, soan van 7 cuc ngan, soan van 7 sieu ngan

Soạn văn 7 tập 1 ngắn nhất

Danh mục bài soạn văn 7 tập 1 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net